Informasjon om våre tjenester per 23. Mars 2020

Kjære kunde

Vi hos Lyd i Sentrum AS er som de fleste preget av tiden med alvorlig virusutbrudd. Vi ønsker å informere om at vi gjør det vi kan for å levere de tjenester vi tilbyr.
Inntil videre har vi redusert bemanning med to studio i drift i Thunes vei 2. I tillegg har vi fullt operative og godt utstyrte suiter hjemme hos flere av våre medarbeidere, med full tilgang til alle servere og annen nødvensig infrastruktur.
Vi har også en meget god remote-løning for å gjøre voiceoverinnspillinger.
Vi kan også benytte denne remote-løsningen for å gjennomføre påsyn/godkjenning av programmer, om ønskelig.
Gjennom disse tiltakene vil vi sikre at våre kunder kan forvente samme høye kvalitet og store flekisbilitet av våre leveranser som vanlig.
Ta gjerne kontakt om du vil vite mer om våre tiltak!
Vi er som alltid klare for deres prosjekt. Vi er gjerne med dere fra så tidlig som mulig; fra rådgiving i planleggingsfasen, til bemanning og utstyr til opptak, og hele veien frem til ferdig postproduksjon.
Ta gjerne kontakt enten det er nye prosjekter eller om vi kan hjelpe med å løse utfordringer i pågående prosjekter.
Kontakt oss på:
Tel. 2242 2213
Husk: Ta vare på hverandre!