Digitalisering av lyd

Digitalisering av lydLyd i Sentrum utfører digitalisering av lyd og kan konvertere analoge lydopptak eller innspillinger til digital lyd. Vi kan digitalisere materiale fra ulike kilder.

Vi kan også kombinere en digitaliseringsprosess med lydrensing. Materialet vil da nivå-normaliseres og optimaliseres med tanke på støyfiltrering.

Ferdig materiale leveres på harddisk som ukomprimerte filer (wav/aiff), eller i et komprimert format (mp3, wma, etc), eller begge deler. Vi kan også levere som en vanlig audio-cd, som kan spilles av på de fleste CD-spillere.

Kontakt oss for mer om digitalisering av lyd.