Lydrensing og fjerning av støy

COLOURBOX4542733Har du lyd som må reddes fra mye støy? Dette kan Lyd i Sentrum ordne for deg.

Støyrensing og digitalisering

Vi utfører lydrensing og digitalisering av lyd fra ulike typer lydopptak. Dersom lydopptaket forstyrres av susing, vind, trafikkstøy, mumling i bakgrunnen eller annen bakgrunnsstøy kan vi redusere eller fjerne dette helt.
Vi forbedrer også vrengt lyd som har sprukket under lydopptak.

Privatetterforskere og advokater har benyttet Lyd i Sentrum til over mange år. Vi renser materiale fra deres klienter som de deretter bruker i rettsvesenet eller videre i etterforskningen.

Kontakt oss for mer informasjon om lydrensing og fjerning av støy på analoge og digitale opptak.