Lyddesign er kunsten å formidle med lyd

LyddesignDet kan være å skape et troverdig univers for handlingen, men også å skape følelsesmessige spenninger for å understøtte historien som fortelles.
Tydelig dialog er avgjørende for at enhver historie skal oppfattes, dette er også vårt hovedfokus.

En atmosfærisk tilstedeværelse

For å skape tilstedeværelse for seeren er det mange virkemidler som kan benyttes. Atmosfærelyd er en av dem. Riktig atmosfære, som lyden av sommer, skog eller lignende, kan gi oss luftigheten vi ønsker. Musikk er et annet virkemiddel. God musikkbruk kan trigge de fleste følelser alene. Effekter er også viktig. Det kan være et smell, skritt, hylende vind, pust eller et skrik. Riktig bruk av disse virkemidlene kan ta seeren inn og ut av ulike tider og følelsesmoduser og være med å skape sympati eller empati.

Lyddesign er et stort og åpent begrep. For Lyd i Sentrum AS handler det om å ta aktive valg gjennom hele lydetterarbeids-prosessen.