Lydutstyr til 71grader nord og 71 grader nord kjendis

Lyd i Sentrum AS leverer

Lyd i Sentrum AS har igjen fått oppdraget med å levere lydutstyr til de to flaggskipene 71grader nord og 71 grader nord kjendis.
71grader nord kjendis bruker våre Zaxcom trådløse systemer under opptakene.

På senhøsten venter vi også 71grader nord kjendis i postproduksjon.